Rejestr wpłat

Rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego KWW Nasze Miasto kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pobierz .pdf.