Marek Mozdyniewicz

Pełniąc funkcję radnego można mieć realny wpływ na sprawy, które bezpośrednio dotyczą mieszkańców Nowego Targu

Obecnie pracuje w Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu i z racji wykonywanego zawodu wiele problemów mieszkańców jest mi znanych, zarówno tych związanych bezpośrednio z miejscem zamieszkania jak również problemy dotyczące całego Nowego Targu.

Jestem radnym obecnej kadencji Rady Miasta i jednocześnie pełnię funkcję Przewodniczącego Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Rady Miasta Nowy Targ. Zdobyte doświadczenie pozwala mi działać bardzo sprawnie w podejmowaniu trafnych decyzji.

Pełniąc funkcję radnego można mieć realny wpływ na sprawy, które bezpośrednio dotyczą mieszkańców Nowego Targu i zamierzam działać skutecznie, rozważnie i reagować tam gdzie jest to możliwe.

Pracując w Urzędzie Miasta Nowy Targ zdobyłem niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu administracji samorządowej i wiem jak powinien działać sprawny urząd.

Moim priorytetem będzie rozwój Nowego Targu, głównie poprzez stwarzanie odpowiednich warunków dla przedsiębiorczości i lokalnego biznesu a także dbanie o interesy mieszkańców osiedli mieszkaniowych.

Od blisko 25 lat związany jestem również ze sportem reprezentując Klub Sportowy Gorce jako zawodnik. Będę wspierał rozwój sportu zarówno w wydaniu profesjonalnym jak również rekreacyjnym.