Grzegorz Luberda

Mieszkam na osiedlu Niwa. Od 12 lat jestem radnym i doświadczenie, które nabyłem przez ten okres pozwala mi skutecznie realizować wyznaczone cele w tej części Nowego Targu w której mieszkamy.

Obecna kadencja

W obecnej kadencji pełniłem funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady i brałem udział w pracach dwóch komisji: Komisji finansów, gospodarki komunalnej i rozwoju oraz w Komisji oświaty i kultury. Złożyłem na Sesjach Rady w tej kadencji 67 pisemnych interpelacji i zorganizowałem na osiedlu kilkanaście spotkań z mieszkańcami dotyczących rozbudowy sieci kanalizacyjnej i gazociągowej oraz w innych bieżących sprawach.

Staram się wykorzystać wszystkie dostępne możliwości i dzięki pomocy wielu osób oraz bardzo dobrej współpracy z Burmistrzem Grzegorzem Watychą, zostały zrealizowane i przygotowane poniższe inwestycje w naszym rejonie.

Zrealizowane zadania inwestycyjne:

• budowa chodników przy ,,Zakopiance” przez GDDKIA na podstawie dokumentacji wykonanej przez Miasto

• realizacja kanalizacji na odcinku od os. Niwa do ul. Klikuszówka

• realizacja oświetlenia na os. Buflak

• dobudowa oświetlenia na os. Niwa

• remont dwóch dróg dojazdowych na os. Nowe z programu ,,drogi do pól”

• wykonanie kanalizacji i nawierzchni asfaltowej na całej długości ul .M. Halikowskiego

Co jeszcze się udało?

1. Pozyskanie działki (dwa razy większej) w drodze wymiany za działkę starej szkoły podstawowej (SP4) i wykonanie na tej działce przejścia dla pieszych do przystanku MZK. Pozyskana działka daje nam nadzieję na budowę budynku integracji osiedlowej, w którym znajdą miejsce: duża sala do spotkań, biblioteka i siłownia.

2. Projekty przygotowane i zgłoszone przez Nas do miejskiego budżetu obywatelskiego: nowotarski festyn na os. Niwa  (15 000 zł) i modernizacja boiska na ul. Klikuszówka (150 000 zł) … szczegóły już wkrótce….

3. Miło jest mi też poinformować, że po 30 latach zostały wydane uzgodnienia przyłączy podłączenia domów do sieci gazociągowej dla mieszkańców zainteresowanych ogrzewaniem domów gazem na os. Niwa Zachodnia i na ul. Klikuszówka do zakrętu.  Po podpisaniu umów z mieszkańcami (są w trakcie), Spółka Gazociągowa przystąpi do projektowania sieci, a doprowadzenie gazu do zakrętu na ul. Klikuszówka, przybliży realizację sieci gazociągowej na osiedlach Nowe i Buflak.

Ponadto w ciągu tych 4 lat zostały opracowane dokumentacje inwestycji, uzyskując zgody i niezbędne pozwolenia:

Dokumentacje projektowe:

• budowy nowej drogi Niwa – Grel, • kanalizacji na os. Niwa Zachodnia, • kanalizacji na ul. Krakowska, • kanalizacji dwóch odcinków na os. Nowym, • oświetlenia drogi na odcinku Nowe- Zadział, • oświetlenia  drogi dojazdowej od CPNu na os. Niwa • dokumentacja odwodnieniowa drogi na os. Nowym, • dokumentacja dobudowy chodnika przy ,,Zakopiance” od przystanku MZK do stacji paliw (projekt został przekazany GDDKIA do realizacji).

Oprócz już tych rozpoczętych zadań, jest jeszcze wiele innych do zrealizowania, między innymi duże zadanie: opracowanie dokumentacji kanalizacji dla os. Niwa Wschodnia wraz z os. Nowym. na os. Niwa.