Grzegorz Grzegorczyk

Aktywnie działam na rzecz lokalnej społeczności.

Prawnik zajmujący się zawodowo prowadzeniem Biura Informacji Prawnej w Nowym Targu; radny kadencji 2014-2018, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Aktywnie działam na rzecz lokalnej społeczności.

Istotne inwestycje zrealizowane w moim okręgu w czasi, gdy pełniłem funkcję radnego:

– remonty ulic: Jana Pawła II, Konfederacji Tatrzańskiej, Po Wale,

– uzgodniona zmiana organizacji ruchu w rejonie Konfederacji Tatrzańskiej i Polnej (zakaz ruchu w dni targowe)

– ul. Stawiska: studnia chłonna oraz procedura ZRID, która umożliwi remont drogi, będącej alternatywą dla okręgu

– obwodnica przez Bereki – w trakcie realizacji

Moje hobby: wędkarstwo (wicemistrz Polski w wędkarstwie muchowym), kolarstwo szosowe.