Danuta Szokalska -Stefaniak

Będę nadal prężnie działać na rzecz lokalnej społeczności z mojego okręgu

Mam 66 lat. Jestem emerytowaną pielęgniarką prowadzącą działalność gospodarczą „Punkt pielęgniarski.

Jeśli ponownie uda mi się zdobyć mandat radnej, będę nadal prężnie działać na rzecz lokalnej społeczności z mojego okręgu.

Wśród zadań, do których realizacji będę dążyć, są: modernizacja ul. Starokrakowskiej, regulacja potoku Klikuszówka od ul. Grel do rzeki Czarny Dunajec, budowa kładki pieszo-rowerowej przy ul. Grel, modernizacja ul. Partyzantów z przebudową mostku na Potoku Rakowym.