Arkadiusz Szymczyk

Odpowiadam za pozyskiwania środków europejskich i realizację dofinansowanych projektów.

Mam 38 lat, obecnie pracuję w Wydziale Rozwoju i Strategii Urzędu Miasta Zakopane, jako główny specjalista.

Jestem rodowitym nowotarżaninem. Mam żonę Ewelinę i 9-letniego syna Huberta.

Od 9 lat zajmuje się tematyką Funduszy Europejskich. W Urzędzie Miasta Zakopane odpowiadam za pozyskiwania środków europejskich i realizację dofinansowanych projektów. Wcześniej, przez 6 lat, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zajmowałem się informowaniem o możliwości wsparcia projektów z wykorzystaniem Funduszy Europejskich.

Moje pasje to: sport, literatura kryminalna i sensacyjna oraz podróże.

Jako radny, chciałbym zrealizować następujące pomysły i plany:

  • zwiększyć dostępność w okresie weekendowym i letnim boisk i hal szkolnych dla dzieci oraz młodzieży w czasie pozalekcyjnym
  • wprowadzić program osiedlowych animatorów, którzy będą organizować czas wolny dzieciom i młodzieży
  • otworzyć w Nowym Targu mediatekę, w której będzie dostęp do literatury w wersji wirtualnej, multimediów oraz licznych programów ułatwiających edukację i pracę
  • stworzyć system realizacji wspólnych projektów pomiędzy samorządem, grupami mieszkańców lub organizacjami pozarządowymi
  • wprowadzić organizacę ruchu rowerowego wewnątrz miejskiego systemu drogowego (poza wytyczonymi już ścieżkami rowerowymi)
  • tworzyć więcej miejsc parkingowych dla mieszkańców południowej części miasta